Romantiskt förhållande på kontoret

Nyligen har psykologer diskuterat nyttan och skadan av kontorsromanser. Många är benägna att tro att ovillkorligt nytta fortfarande finns. Känslomässig lyftning under ett nytt förhållande hjälper till att utveckla många talanger hos en person och ger också en liten boost i styrka och självförtroende. En positiv attityd hjälper till att hantera svårigheter och svåra uppgifter från ledningen, samt att bygga relationer med kollegor.

Men som med alla relationer finns det också en negativ sida. Medarbetares svartsjuka och skvaller kan förstöra början på förhållandet. Att prata om relationer på kontoret kommer troligen inte att hjälpa till att stärka vänskapen med kollegor.

Många arbetsgivare är bra på att älska relationer med underordnade. Sexuella känslomässiga utbrott uppmuntrar starkt arbetstagaren att fatta beslut. Möjligheten för tillväxt på karriärstegen ökar, eftersom den underordnade är öppen för allt nytt och är redo att agera omedelbart.
Men romantiska relationer är inte alltid lämpliga på kontoret. I ett team där det finns fler kvinnor än män kommer kollegoromanen att övervägas från alla håll, liksom föremål för sarkastiska insyn. Skämt om ett kärlekspar kan inte bara störa förhållandet utan också skapa en konfliktsituation inom laget.

Numera intervjuas många när de ansöker om jobb och de kan höra en fråga om attityder till romantiska relationer på kontoret och flörta. Varje arbetsgivare har en individuell inställning till denna fråga, men romaner på kontoret slutar som regel i 90 procent av fallen viagra för män biverkningar med en upplösning.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *